Oikeudellinen ilmoitus

living4media Suomi
A division of Tekstikuva Oy
Louhentie 8 B 102
02130 Espoo
Finland

Phone: 09 455 80 86
E-mail: toimisto@tekstikuva.fi

Kysymykset yksityisyydestä
Yksityisyyttä koskevasta, GDPR (General Data Protection Regulation) mukaisesta käytännöstämme löydät yksityiskohtaista informaatiota tietosuojasta, tiedoista ja mahdollisista ristiriidoista. Jos sinulla on kysymyksiä, ole hyvä ja ota yhteyttä toimisto@tekstikuva.fi.

Vastuu sisällöstä
Sivustojemme sisältö on tarkistettu huolellisesti. Tästä huolimatta emme voi ottaa vastuuta sisällön virheettömyydestä tai tarkkuudesta. Palveluntuottajana olemme vastuussa sivustojemme sisällöstä. Tästä huolimatta emme ole velvoitettuja valvomaan tai tutkimaan kolmansien osapuolten siirtämää tai tallentamaa informaatiota. Tämä huomioon ottaen vastuu pätee vain niiltä osin missä lainvastaisuudet on eritelty. Poistamme lainvastaisen sisällön välittömästi, kun saamme tiedon siitä.

Linkkien oikeellisuus
Verkkosivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille ja sisältöön, johon meillä ei ole vaikutusvaltaa. Tämän seurauksena emme voi taata näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällön luonnetta. Sivustojen asiaankuuluva palvelutarjoaja tai operaattori on kaikissa tapauksissa vastuussa linkitetyistä sivuista. Linkitetyt sivut tarkistetaan ennen lisäämistä mahdollisten lainvastaisuukisen varalta. Mitään lainvastaista ei ole löydetty linkitettyjen sivustojen lisäämisen yhteydessä. Linkitettyjen sivujen jatkuva seuranta ei ole kohtuullista ilman konkreettista viittausta lainvastaisuudesta. Lainvastainen sisältö poistetaan välittömästi, kun saamme tiedon siitä.

Tietoa riitatilanteiden ratkaisuista
Artikkelin 14 luvun 1 ODR-VO mukaan ilmoitamme, että voitte kuluttajariita-asioissa asioida verkossa osoitteessa: ec.europa.eu/consumers/odr. Me emme ota osaa riitatilanteiden selvittelyyn missään selvityselimissä.